středa 2. března 2011

Očekávající církev

A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (Zjevení 22,17)

Abych vysvětlil tento verš, vezmu si na pomoc pozoruhodný výrok apoštola Petra, který uvádí, že máme „… dychtivě očekávat příchod Božího dne!“ Překlad Nové smlouvy vyjadřuje zmíněný verš apoštola Petra ještě jinak: „…kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!“ (2Pt 3,12) To mě přivádí ke klíčové otázce. Je vůbec možné, aby věřící ovlivnili, tj. urychlili Pánův příchod? Pokud ano, jakým způsobem může nevěsta Páně urychlit příchod svého Ženícha?
Souvislost nebo odpověď nacházíme ve vyjádření Ducha a nevěsty v úvodním citovaném verši. Nevěsta Beránkova se připojuje k volání Ducha svatého, aby prodloužila či posunula pozvání a současně i výzvu k ostatním. Ve chvíli, kdy nevěstina touha po Pánu dojde do takových rozměrů nebo vzroste natolik, že být bez svého nebeského Ženicha již nebude možné vydržet. Díky této touze se pro něj nevěsta připravuje.

Na druhou stranu je nutné připomenout, že není nic špatného či dokonce hříšného na tom, když se křesťané věnují časným a zcela pragmatickým věcem života. Je dobré, když jsou soustředění na práci, která jim byla svěřena. Jak napsal kdysi Martin Luther: Kdybych věděl, že zítra bude konec světa, i přesto bych ještě dnes zasadil jabloň. Je potřeba, abychom Pána Ježíše a jeho druhý příchod milovali mnohem více a intenzivněji nežli cokoliv jiného. Církev neočekává Antikrista, ale Ježíše Krista svého Pána. Touha nevěsty, která příchod Páně „dychtivě očekává“ nebo „urychluje“ musí být daleko větší a musí být především touhou po Něm samotném.
Můj někdejší učitel systematické teologie George Batson zvykl říct: „To, že máme naději, neznamená, že se neustále ptáme: Kdy už zatroubí polnice, aby ukončila časný věk, ale spíše, kde a jací máme být, abychom přešli z časnosti do blažené věčnosti a byli s Kristem.“ Křesťané mají naději i uprostřed nejistoty života.

Čím více poznáváme, že proroctví a zaslíbení Bible se vztahují na poslední časy, tím spíše se blíží naplnění a tím rozhodněji máme obracet svůj pohled na to, co je pro věřící nejpodstatnější. Nádherný slib, že se Ježíš opět vrátí, je dán všem žíznivím, kteří jsou ochotni očekávat na svého nebeského Ženicha.

Vladimír Rafaj

Žádné komentáře:

Okomentovat