čtvrtek 12. června 2014

Dokonalý učitel

Ježíšova podobenství jsou pro víru a duchovní porozumění věřícího člověka velice důležitá. V nich ilustroval nebeské principy pomocí pozemských příkladů. Použitím obrazů z každodenního života poutavě zpřístupňoval podstatu svého učení. Z Nového zákona víme, že k podobenstvím se uchyloval často a rád. Ježíš byl dokonalý učitel a komunikátor. A podobenství o rozsévači je vůbec jedno z nejkrásnějších (Matouš 13,1-23; Marek 4,1-20; Lukáš 8,1-18)). Je v něm ukryta nesmírná hloubka. Není divu, že se zástup na něj valil ze všech stran.

V podobenství o rozsévači je obsažena nejen reakce lidí na Boží slovo, ale také skutky nepřítele, které jsou překážkou k přijetí evangelia. Se zrnem, které padá na různou půdu, je to jako s Božím slovem, které padá do různě připravených lidských srdcí. Posluchači odpovídají na zvěst evangelia několika způsoby. Ale evangelium nikdy neselže, vždy vykoná to, k čemu bylo posláno. Vždy přinese ovoce v oddaných srdcích. Dobrá půda zobrazuje nitro těch, kteří mají správný postoj k Božímu slovu.

Pravdy Písma jsou zjevovány tomu, kdo je snažně hledá.